Assessorament estratègic laboral

  • Estudis estratègics de la situació actual i previsió de futur de l’empresa.
  • Anàlisi de mercat i possibles escenaris d’actuació davant la incertesa de l’actual entorn laboral i financer.
  • Diversitat d’opcions i possibilitats davant de problemes o situacions a resoldre.
  • Negociacions amb els agents socials
  • Buscar el màxim de possibles solucions per acostar-se a la millor
  • Creativitat, experiència, rigor, eficiència i compromís amb els nostres clients.
  • Seminaris de formació sobre temàtiques laborals
  • Mediació

Què és la mediació?

Intervenció d’una tercera persona, imparcial i experta, que s’encarrega d’ajudar a les parts per tal que siguin elles mateixes les que arribin a un acord.

No és negociació, ni és assessorament, ni és arbitratge.

És un sistema ràpid i econòmic de resoldre grans conflictes, quan és important no només resoldre el problema sinó també el manteniment o fins i tot la millora de les relacions.