Advocats

Assesorament i representació jurídica:

Laboral
 • Negociació
 • Acomiadaments
 • Expedients de Regulació d’Ocupació
 • Modificació de condicions de treball
 • Convenis col•lectius
 • Inspeccions de treball
 • Recursos
 • Càlcul de pensions
 • Sol•licitud i reclamació de pensions


Civil i família
 • Separacions i divorcis
 • Desnonaments
 • Reclamacions factures
 • Herències
 • Filiació
 • Comunitats de propietaris


Mercantil
 • Impagats
 • Conflictes nacionals i internacionals
 • Participacions
 • Acords societaris
Penal
 • Assistència denuncies i querelles
 • Representació processal